Црква Светог Ђорђа Ћуприја, епархија Браничевска

Church of Saint George Cuprija, Eparchy of Braničevo

 

Уређено по именима песама (само на српском) >>
Sorted by hymn names (Serbian only) >>

 

Појединачна дела

Single pieces

 

Име песме

Song name

Композитор

Composer

Преузимање

Download

Гласови

Voices

Препорука

Recommendation

Христос воскресе, првог гласа

Christ is risen from the dead, first voice

Анониман

Anomimous

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Херувимскаја пјесн

Cherubic hymn

Александар Вујић Aleksandar Vujic

преузимање/download

 

ССААТТББ

SSAATTBB

 

Тјело Христово

Of the Body of Christ take ye

Александар Вујић Aleksandar Vujic

преузимање/download

 

ССАТБ

SSATB

 

Спаси Христе Боже

Save Christ God

Александар Вујић Aleksandar Vujic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Достојно јест

It is truly meet

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Херувимскаја пјесн

Cherubic hymn

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Воскресеније Твоје, Христе Спасе

The angels sing praises to Thy Ressurection

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Христос воскресе

Christ is risen from the dead

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Ангел вопијаше

The angel cried to her who is full of grace

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Хвалите Господа с небес

Praise Ye the Lord

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Скажи ми Господи

O Lord, let me know mine end

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Благослови душе моја Господа (цео псалам)

Bless the Lord, O my soul (the complete psalm)

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Хвали душе моја Господа

Praise the Lord, O my soul

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Јелици во Христа креститесја

Ye all that are baptised into Christ have put on Christ

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Многаја љета

Many years

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Молитвами Богородици

At the prayers of Theotokos

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Спаси ни сине Божји

O Son of God, save us

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

О тебе радујетсја

All creation rejoices in thee

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Свјат (из литургије Св. Василија Великог)

Holy (from the Liturgy of St. Basil the Great)

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Тебе појем (из литургије Св. Василија Великог)

We praise Thee (from the Liturgy of St. Basil the Great)

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Тропар на Божић: Рождество Твоје
Troparion on Christmas: Thy Nativity

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Кондак на Божић: Дјева днес

Kontakion on Christmas: Virgin today

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Ирмос на Божић: Величај. Таинство страноје

Irmos on Christmas: Glorify

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Благослови душе моја Господа

Bless the Lord, O my soul

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Јединородни сине

Oh, only-begotten Son

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Приидите, поклонимсја

Come, let us worship

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Господи, спаси благочестивији

O Lord, save the faithfull

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Свјати Боже

Holy God (Sanctus Deus)

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Алилуја

Alleluia

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Алилуја

Alleluia

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Херувимскаја пјесн

Cherubic hymn

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Јако да Царја

That we may receive the King of all

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Свјат

Holy, holy, holy (Sanctus)

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Тебе појем

We praise Thee

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Достојно јест

It is Truly meet to call Thee blessed

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Једин свјат

One is holy

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Хвалите Господа с небес

Praise Ye the Lord

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Благословен грјадиј + Видјехом свјет истиниј

Blessed is He that cometh in the name of the Lord + We have seen the true Light

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Благословен грјадиј + Видјехом свјет истиниј

Blessed is He that cometh in the name of the Lord + We have seen the true Light

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Да исполњатсја

Let our mouths be filled with Thy praise

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Да исполњатсја

Let our mouths be filled with Thy praise

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Буди имја Господње благословено

Blessed be the Name of the Lord

Корнелије Станковић

Kornelije Stankovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Благослови душе моја Господа

Bless the Lord, O my soul

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Јединородни сине

Oh, only-begotten Son

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Приидите, поклонимсја

Come, let us worship

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Свјати Боже

Holy God (Sanctus Deus)

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Алилуја

Alleluia

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Херувимскаја пјесн

Cherubic hymn

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

ССАТТБ

SSATTB

 

Јако да Царја

That we may receive the King of all

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Свјат

Holy, holy, holy (Sanctus)

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

ССАТТБ

SSATTB

 

Тебе појем

We praise Thee

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Достојно јест

It is Truly meet to call Thee blessed

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Хвалите Господа с небес

Praise Ye the Lord

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Благословен грјадиј

Blessed is He that cometh in the name of the Lord

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Видјехом свјет истиниј

We have seen the true Light

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

 

ССААТББ

SSAATBB

 

Да исполњатсја

Let our mouths be filled with Thy praise

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

СААТББ

SAATBB

 

Буди имја Господње благословено

Blessed be the Name of the Lord

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Јелици во Христа креститесја

Ye all that are baptised into Christ have put on Christ

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Кресту Твојему

To Thy Cross

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Многаја љета

Many years

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Молитвами

At the prayers of Theotokos

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Спаси Христе Боже

Save Christ God

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Спаси ни Сине Божији

O Son of God, save us

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Вјерују

I believe

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТББ

SATBB

 

Ангел вопијаше

The angel cried to her who is full of grace

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

СААТТБ

SAATTB

 

Благообразни Јосиф

Noble Joseph

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

ССАА

SSAA

 

Царју небесниј

King of heaven

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

СААТТБ

SAATTB

w

Мироносицам жени

The Angel stood by the tomb

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

ССАА

SSAA

 

Оче наш

Our Father

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

ТТББ

TTBB

 

Оче наш

Our Father

Јосиф Маринковић

Josif Marinkovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Тјело Христово

Of the Body of Christ take ye

Миодраг Говедарица

Miodrag Govedarica

преузимање/download

 

САТ(Т)Б(Б)

w

Бог Господ

God is the Lord

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТБ

SATTB

 

Повељеноје тајно

Taking knowledge of the secret command

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

 

Радујсја невесто неневјеснаја

Hail Bride, without bridegroom

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ССАТБ

SSATB

 

Возбраној војеводе

To Thee, O Theotokos

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТБ

SATTB

 

Возбраној војеводе

To Thee, O Theotokos

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ССА

SSA

 

Возбраној војеводе

To Thee, O Theotokos

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ТТББ

TTBB

 

Величаније

Glorification

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

w

Тјело Христово

Of the Body of Christ take ye

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Тебе Бога хвалим

Te Deum laudamus

Стеван Мокрањац

Steva Mokranjac

преузимање/download

 

ССААТТББ

SSAATTBB

 

О како безаконије

How the lawless

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

 

Тебе одјејушчагосја

Thee who deckest Thyself

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

 

Молитвами Богородици

At the prayers of Theotokos

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Спаси ни сине Божји

O Son of God, save us

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Јелици во Христа креститесја

Ye all that are baptised into Christ have put on Christ

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Кресту Твојему

To Thy Cross

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТТБ

SATTB

 

Христос воскресе

Christ is risen from the dead

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Христос воскресе

Christ is risen from the dead

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

ТТББ

TTBB

 

Тропар на Божић: Рождество Твоје
Troparion on Christmas: Thy Nativity

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

 

преузимање/download

САТТБ

SATTB

 

 

Благослови душе моја Господа

Bless the Lord, O my soul

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

 

Јединородни сине

Oh, only-begotten Son

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Приидите, поклонимсја

Come, let us worship

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Свјати Боже

Holy God (Sanctus Deus)

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

 

Алилуја

Alleluia

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТБ

SATTB

 

Херувимскаја пјесн

Cherubic hymn

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

w

Јако да Царја

That we may receive the King of all

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

 

Свјат

Holy, holy, holy (Sanctus)

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Тебе појем

We praise Thee

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

w

Достојно јест

It is Truly meet to call Thee blessed

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТБ

SATTB

 

Хвалите Господа с небес

Praise Ye the Lord

Стеван Мокрањац Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ССААТТББ

SSAATTBB

w

Благословен грјадиј

Blessed is He that cometh in the name of the Lord

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Видјехом свјет истиниј

We have seen the true Light

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Да исполњатсја

Let our mouths be filled with Thy praise

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ССААТБ

SSAATB

 

Буди имја Господње благословено

Blessed be the Name of the Lord

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

 

Тон Деспотин. Ис пола ети Деспота

On many years, O Despot

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

На рјеках вавилонских

By the waters of Babylon

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ТТББ

TTBB

 

Свјат (велико) незавршено

Holy (Sanctus) (great) - unfinished

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Да исправитсја молитва моја

Let my prayer rise

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ССАТБ

SSATB

 

Ниње сили

Now the powers

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ТТББ

TTBB

 

Благословљу Господа

I will bless

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Прва статија

The First Statis

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ССААТТББ

SSAATTBB

 

Друга статија

The Second Statis

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ССАТТББ

SSATTBB

 

Трећа статија

The Third Statis

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

 

ССАТТББ

SSATTBB

w

Јектенија из опела

Litany from Requiem

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТТБ

SATTB

 

Њест свјат

No one is as holy

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТТББ

SATTBB

w

Со свјатими (варијанта 1)

With the Saints (variant 1)

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТТБ

SATTB

 

Со свјатими (варијанта 2)

With the Saints (variant 2)

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Дуси и души

Spirits and Souls

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТТББ

SATTBB

 

Вјечнаја памјат (варијанта 1)

Eternal memory (variant 1)

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТТББ

SATTBB

w

Вјечнаја памјат (варијанта 2)

Eternal memory (variant 2)

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Свјати Боже

Holy God

Стеван Мокрањац

Stevan Mokranjac

преузимање/download

ТТББ

TTBB

 

Господи услиши

O Lord, hear my prayers

Марко Тајчевић

Marko Tajcevic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

w

Херувимскаја пјесн

Cherubic hymn

Марко Тајчевић

Marko Tajcevic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Јако да Царја

That we may receive the King of all

Марко Тајчевић

Marko Tajcevic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Оче наш

Our Father

Марко Тајчевић

Marko Tajcevic

преузимање/download

 

САТТББ

SATTBB

w

Свјати Боже

O Holy God

Марко Кузмановић

Marko Kuzmanovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Достојно јест

It is Truly meet to call Thee blessed

Војислав Илић

Vojislav Ilic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Једин Свјат

One is Holy

Војислав Илић

Vojislav Ilic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Благословен грјадиј

Blessed is He that cometh in the name of the Lord

Војислав Илић

Vojislav Ilic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Видјехом свјет истиниј

We have seen the true Light

Војислав Илић

Vojislav Ilic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Да исполњатсја

Let our mouths be filled with Thy praise

Војислав Илић

Vojislav Ilic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Буди имја Господње благословено

Blessed be the Name of the Lord

Војислав Илић

Vojislav Ilic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Тон Деспотин. Ис пола ети Деспота.

For many years, O Despot

Светолик Пашћан-Којанов

Svetolik Pascan-Kojanov

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Јако да Царја

That we may receive the King of all

Стеван Христић

Stevan Hristic

преузимање/download

ТТББ

TTBB

 

Свјати Боже

Holy God

Стеван Христић

Stevan Hristic

преузимање/download

ССАТТББ

SSATTBB

w

Њест Свјат

There is no one more Holy

Стеван Христић

Stevan Hristic

преузимање/download

СААТББ

SAATBB

 

Бога человјеком

It is not possible for men to see God

Стеван Христић

Stevan Hristic

преузимање/download

СААТТББ

SAATTBB

 

Житејскоје море

Beholding the sea of life

Стеван Христић

Stevan Hristic

преузимање/download

САТББ

SATBB

 

Со свјатими

With the holy ones

Стеван Христић

Stevan Hristic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Дуси и души

Spirits and souls

Стеван Христић

Stevan Hristic

преузимање/download

ССААТТББ

SSAATTBB

 

Вечнаја памјат

Eternal memory

Стеван Христић

Stevan Hristic

преузимање/download

СААТТББ

SAATTBB

w

На рјеках вавилонских

By the rivers of Babylon

Петар Коњовић

Petar Konjovic

преузимање/download

ССААТТББ

SSAATTBB

 

Херувимска пјесан

Cherubic hymn

Тихомир Остојић

Tihomir Ostojic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Ниње отпушчајеши

Ninje otpuscajesi

прота Мирко Павловић

Mirko Pavlovic

преузимање/download

ТТББ

TTBB

 

Величаније светом Сави

Glorification to the St. Sava

Марко Раичковић

Marko Raickovic

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Свјете тихиј

Joyfull light

Владо Милошевић

Vlado Milosevic

преузимање/download

ТТББ

TTBB

 

Ангел вопијаше

The angel cried to her who is full of grace

Лука Гавриловић

Luka Gavrilovic

преузимање/download

 

САТБ

SATB

 

Оче наш

Our Father

Александар Гавански

Aleksandar Gavanski

преузимање/download

 

СААТБ + Бас соло
SAATB + Bass solo

 

Христос раждајетсја
Christi is born

Милан Марковина
Milan Markovina

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Из чрева
From the Womb

Милан Марковина
Milan Markovina

преузимање/download

САТБ

SATB

 

Рождество Твоје
Thy Nativity

Александар Спасић
Aleksandar Spasic

преузимање/download

САТБ

SATB