Црква Светог Ђорђа – Ћуприја, епархија Браничевска

Church of Saint George – Cuprija, Eparchy of Braničevo

 

Целе литургије

Complete liturgies

 

Литургија Светог Јована Златоустог за мешовити хор, композитор Стеван Стојановић Мокрањац

Liturgy of Saint John the Chrysostom for mixed voice choir, composed by Stevan Stojanovic Mokranjac

 

део 1/ part 1

део 2/ part 2

део 3/ part 3

део 4/ part 4

део 5/ part 5

 

Литургија Светог Јована Златоустог за женски хор, композитор Стеван Стојановић Мокрањац

Liturgy of Saint John the Chrysostom for female voice choir, composed by Stevan Stojanovic Mokranjac

 

део 1/ part 1

 

Литургија Светог Јована Златоустог за мешовити хор, композитор Јосиф Маринковић

Liturgy of Saint John the Chrysostom for mixed voice choir, composed by Josif Marinkovic

 

део 1/ part 1

 

Литургија Светог Јована Златоустог, за мешовити хор, композитор Корнелије Станковић

Liturgy of Saint John the Chrysostom for mixed voice choir, composed by Kornelije Stankovic

 

део 1/ part 1

 

Литургија Светог Јована Златоустог, за мушки хор, композитор Стеван Стојановић Мокрањац, аранжер Коста Манојловић

Liturgy of Saint John the Chrysostom for male voice choir, composed by Stevan Stojanovic Mokranjac, arranged by Kosta Manojlovic

 

део 1/ part 1