српски | english


Home page

Sheet music library

Single pieces (by author name)

Single Pieces (by hymn name)

Single pieces (by place in Godservice)

Liturgy Hymns in Serbian (Ser. only)

Liturgies

Weddings

Vigils

Requiems

Collected Works

Spritual songs

Concert pieces

Non-Serbian composers

Unedited Scores

Pronuncitaion of Old-Chruch Slavonic

Forum

Printed sheet music

Thank

Guestbook

Links

Contact
Monthly newsletter


E-mail:

subscribe
unsubscribeSupporters of project:

Garden center

National Library Of Serbia

Information about piece

Hymn name: Our Father (Pater Noster)

Composer: Ostojic Tihomir

Melody Origin: original comporser's

Voices: SATB


Place in Godservice: The Liturgy of St. John Chrysostom

Hymn Type: general

Ocassion on which hymn is sung: general


Rating: 0.00

Number of Votes: 0


DOWNLOAD


Comments

Click here to write your comment


Author: Урош Лалицки

Comment

Ово није ауторска композиција Тихомира Остојића, већ његова хармонизација српског тропарског напева VI гласа, којим је (у нешто слободнијој интерпретацији, додуше), у овом случају, испеван "Отче наш" (мелодија је изложена у највишем гласу - сопрану). Молитва Господња се, и понегде по појачким књигама, као и код још понеких српских композитора, такође може срести испевана баш овим напевом (иста мелодија послужила је, рецимо, као мотив и Марку Тајчевићу за његов "Отче наш" из Литургије).