српски | english


Home page

Sheet music library

Single pieces (by author name)

Single Pieces (by hymn name)

Single pieces (by place in Godservice)

Liturgy Hymns in Serbian (Ser. only)

Liturgies

Weddings

Vigils

Requiems

Collected Works

Spritual songs

Concert pieces

Non-Serbian composers

Unedited Scores

Pronuncitaion of Old-Chruch Slavonic

Forum

Printed sheet music

Thank

Guestbook

Links

Contact
Monthly newsletter


E-mail:

subscribe
unsubscribeSupporters of project:

Garden center

National Library Of Serbia

Information about piece

Hymn name: Blessings

Composer: Tubic Nada

Melody Origin: of Vilic-Senje

Voices: SATB


Place in Godservice: The Liturgy of St. John Chrysostom

Hymn Type: general

Ocassion on which hymn is sung: general


Rating: 5.00

Number of Votes: 2


DOWNLOAD


Comments

Click here to write your comment


Author: Тамара Петијевић

Comment

"Блажена" по "вилићко-сењском" напеву, овде изложена у лепој хорској обради Наде Тубић, су заправо руски напев. Веома је познат, налази се у свим руским литургијским зборницима. Ја сам те ноте добила пре 10 година у Загребу; на њима стварно пише "вилићко-сењски" напев, а хор загребачке православне цркве га и данас пева на свакој литургији. Вероватно је некад неки руски диригент био ангажован у вилићко-сењском крају (Лика, Хрватска)и донео руских нота за литургију. Неки напеви су заживели у народу и "променили порекло". Такав случај је чест: у појединим крајевима је нпр. тенорска деоница неке руске композиције постала "локални напев".Author: Тамара Петијевић

Comment

Додатак у прилог томе да су тзв. "вилићко-сењска Блажена" заправо руски напев: у српској црквено-музичкој пракси никад није било певања стихова "Блажена" без тропара. То је руска традиција, која се у српској цркви не практикује.